Particulieren

Spiritueel Pad / Open aanbod / Pastorale Supervisie / Opzet en methode Supervisie

Pastorale Supervisie

Als pastor of geestelijk verzorger wil je soms (weer) zicht krijgen op je eigen identiteit als pastor/GV-er. Wie ben ik in de organisatie waar ik nu werk, en zit ik daar (nog) op mijn plek? Hoe verhoud ik mij tot de verwachtingen van mijn pastoranten, van mijn werkgever, van de kerk? Welke vragen komen op mij af in de huidige multiculturele Nederlandse samenleving? Het is prettig bij dit soort vragen begeleid te worden, en eventueel in een klein groepje dergelijke overwegingen uit te wisselen. De generieke supervisiemethode is hier een zeer geschikt middel voor, en momenteel volg ik bovendien de aanvullende opleiding tot pastoraal supervisor. Zo kun je je eigen leerdoelen en leervragen formuleren ten aanzien van bijvoorbeeld pastorale communicatie, pastor/GV-er-zijn in deze tijd, mystagogische kwaliteiten en professionaliseringseisen, deze uitwerken in de bijeenkomsten en voortdurend koppelen aan je eigen werk. Ik ben geregistreerd KPV-pastoraal supervisor.

Meer informatie over supervisieopzet en supervisiemethode.

Voor supervisie in het kader van het herregistreren bij de VGVZ of SKGV, of ter voorbereiding of juist opfrissing van de Klinische Pastorale Vorming kun je bij mij terecht. Je krijgt na afloop een LVSC-erkend certificaat.

Praktische informatie

Prijzen per bijeenkomst (individueel): € 80 bij 1 persoon (á 1 uur), € 70 bij 2 personen (á 1,5 uur), € 60 bij 3 personen (á 2 uur). Via de werkgever: € 120 per uur (1 uur voor 1 persoon, 1,5 uur voor groep van 2 personen en 2 uur voor 3 personen). Bij voorkeur op woensdagochtend, andere tijden in overleg. Je kunt je hier aanmelden.

Op alle pagina's is een disclaimer van toepassing.