Voor organisaties

Identiteitsadvies / Supervisie & Coaching / Begeleide Intervisie
Opleidingssupervisie / Opzet en methode Supervisie

Opleidingssupervisie

Bij diverse opleidingen wordt supervisie aangeboden cq gevraagd, met name in opleidingen waar stage wordt gelopen. De student zal volgens een vaste methode worden begeleid bij zijn of haar stage. Zo zal hij of zij de vragen die aan een beginnend beroepsoefenaar worden gesteld meer helder krijgen en leren reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen. Wanneer voor een opleiding supervisie tijdens de stage of voorsupervisie gevraagd wordt, kun je bij mij terecht.

Meer informatie over supervisieopzet en supervisiemethode; management abstract.

Neem voor meer informatie contact op.

Op alle pagina's is een disclaimer van toepassing.