Voor organisaties

Identiteitsadvies / Supervisie & Coaching / Begeleide Intervisie
Opleidingssupervisie / Opzet en methode Supervisie

Supervisie

Wanneer je binnen een organisatie een andere functie krijgt, veranderen alle posities om je heen, de verhouding ‘naar boven en beneden’ verschuift en het is vaak lastig dit goed te doen in een situatie waar je eerder een andere plek had.

Supervisie is hier een goed hulpmiddel bij. Door de posities en verwachtingen van jezelf en van anderen te analyseren, wordt meer duidelijk wat er speelt. Ook het uit elkaar halen van persoon, beroep en functie brengt meestal veel helderheid. Doordat je je kwaliteiten goed leert kennen in het supervisietraject, zal je daar vanuit (weer) de nieuwe taak oppakken, en met succes.

Deze vorm van supervisie kan individueel gebeuren of in kleine groepjes van 2 of 3 personen. Vaak heb je bijvoorbeeld voor deze nieuwe functie een bepaalde opleiding.

Coaching

Coaching is een meer resultaatgerichte en mede op de organisatie-context betrokken vorm van begeleiden. Een coachingstraject duurt meestal 7 tot 10 bijeenkomsten. Er wordt gewerkt met duidelijke contractering over de einddoelen met opdrachtgever en coachee, en iedere bijeenkomst komen de gestelde doelen aan de orde (zie ook managementabstract).

Meer informatie over supervisieopzet en supervisiemethode; management abstract.

Opzet: 10 tot 15 bijeenkomsten, € 120 per uur
(indien werkgever betaalt, anders is overleg mogelijk).

U kunt zich hier aanmelden.

Op alle pagina's is een disclaimer van toepassing.

'