Voor organisaties

Identiteitsadvies / Supervisie & Coaching / Begeleide Intervisie
Opleidingssupervisie / Opzet en methode Supervisie

De focus is de identiteit van de organisatie, de visie op de waarden van de mensen die er werken. Hieronder valt de levensbeschouwing in haar volle breedte; inclusief eventuele religieuze denominatie of godsdienstige achtergrond van de organisatie EN van haar leden. In deze tijd kan echter niet meer worden volstaan met het bepalen van de identiteit aan de hand van aantallen medewerkers per denominatie. De institutionele religie heeft voor de meeste mensen afgedaan, maar mensen zoeken nog steeds naar zin in het leven, en werken nog steeds vanuit diepe drijfveren. Wanneer deze drijfveren (weer) bewust worden gemaakt bij medewerkers, zal men vanuit het hart werken, en daarmee krachtig en energiek aan de organisatie bijdragen.

Wij zijn er speciaal voor onderwijs- en zorginstellingen met o.a. begeleide intervisie, groepssupervisie en individuele coaching.

Meer informatie over supervisieopzet en supervisiemethode; management abstract.

Op alle pagina's is een disclaimer van toepassing.