Monique van Dijk-Groeneboer

Ik ben geboren in 1964, ben getrouwd en heb twee kinderen.

Ik heb sociologie en psychologie gestudeerd, ben in 1996 gepromoveerd, en heb in 2008 de opleiding tot Supervisor en Professioneel Begeleider afgerond aan de Haagse Hogeschool.

Supervisie

Sinds 2010 ben ik bij de Raad voor Klinisch Pastorale Vorming geregistreerd als pastoraal supervisor (KPV-nr. 0059) en sinds 2011 geregistreerd Erkend Coach bij St!R (EC 3590).

Ik geef sinds 2006 supervisie aan studenten op de opleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) en de HBO-Verpleegkunde (HBO-V), en sinds 2009 aan de post-HBO opleiding Trainer Teamcoach en aan de MA-opleidingen OrganisatieCoaching van de Haagse Hogeschool.

In 2007 ben ik begonnen supervisie te geven aan docenten die werken in het beroepsonderwijs en teammanager willen worden, en in dat kader een management-opleiding volgen (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement), en van 2008 tot 2011 aan Masterstudenten van Theologie en Geestelijke Verzorging, waarin mensen stage lopen als geestelijk verzorger in zorginstellingen.

Ik ben parttime werkzaam als docent godsdienstsociologie en heb daarnaast sinds 2001 een kleine praktijk voor spirituele ontwikkeling. In 2010 verscheen onder mijn redactie Handboek Jongeren en Religie. Daarnaast ben ik tijdelijk verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als docent Geestelijke Begeleiding.

Weg naar het hart

Ik vind het fantastisch mensen te begeleiden op hun levenspad, bij zingevingsvragen op momenten dat deze zich voordoen: bij het aanleren van een vak, bij het veranderen van positie in het werk en op andere scharniermomenten in het leven. Voor mij is de uitdaging om bij ieder mens de weg te openen naar het hart, naar de passie van die mens. Dat kan iemand alleen zelf, maar als begeleider kun je de ander helpen die weg te vinden door de ander even ‘stil te zetten’, door vragen te stellen over het waarom van bepaald gedrag of gevoel.

Er komen mensen bij me die al lang werkzaam zijn in zorg, welzijn, onderwijs of pastoraat die ‘zich (weer eens) willen herinneren waarom ze dit werk doen’. Gaande het leven kun je wel eens verder afraken van je drijfveren en door de drukte die werk en leven met zich meebrengen. Dan is het prettig weer eens te ervaren wat jouw passie is.

Basisidee hieronder is voor mij dat waar je hart ligt, waar je voor gáát, ook je kwaliteiten liggen. Als je leeft en werkt vanuit die kwaliteiten, doe je waar je goed in bent. Dit zal eraan bijdragen dat je gelukkig bent en blijft, en dat zul je dan ook uitstralen naar anderen. Dat is voor mij levenskunst; de kunst van het bestaan.

Levenskunst

Ik ben er dan ook blij mee dat ik me sinds 2013 heb verbonden aan het landelijke netwerk van regionale Steunpunten voor Levenskunst; www.steunpuntlevenskunst.nl. Dit is een initiatief van La Scuola | academie voor levenskunst; waarvan de website www.academievoorlevenskunst.nl het bezoeken zeker waard is. Hier kun je ook andere interessante websites, activiteiten en inspirerende mensen vinden!

Ik zie het als een uitdaging mensen in beweging te krijgen, om hen zelf hun eigen kracht te laten (her)vinden en hen daar van uit te laten denken, voelen en handelen.

Hoe meer deze balans er komt, des te beter mensen functioneren en gelukkig worden.

Op alle pagina's is een disclaimer van toepassing.